Počasí

Dopřejte svému pejskovi pohodlí. Pelíšky na gugugaga.cz

Historie turistických map

Česká republika se řadí mezi země s nejhustší a nejdokonalejší sítí turistického značení. První české trasy vyznačila Pohorská jednota Radhošť kolem roku 1884 v Beskydech v okolí Radhoště. Přesto bývá jako první značená trasa uváděna červená ze Štěchovic ke Svatojánským proudům, kterou vyznačil Klub českých turistů 11. května 1889 téměř rok po svém založení. Území je dnes zaplaveno štěchovickou přehradní nádrží ale každý rok se koná vzpomínkový pochod Svatojánské proudy. Začíná se ve Štěchovicích a končí v Měchenicích. Letos je pochod plánován na 27.4.2013.

Ve stejném roce následovalo vyznačení druhé červené trasy z Berouna přes Svatý Jan pod Skalou až na Karlštejn, která se stále používá. První dálková trasa byla dokončena v roce 1912 a vedla z Prahy přes Brdy na Šumavu. Roku 1920 se klub českých turistů změnil na Klub československých turistů a trasy se rychle rozrůstaly. Před druhou světovou válkou bylo v tehdejším Československu 40 tis. km tras. Během války se síť bez pravidelné obnovy narušila a díky financování od tělovýchovy kolem roku 1958 se začalo pracovat na úspěšné obnově tras doplněné směrovkami a nástěnými mapami. V roce 1989 byl celkový rozsah v České republice přes 37tis. km díky rozšíření o pásma při rakouské a německé hranici.

Od roku 1997 jsou značeny i trasy pro lyžaře a cyklisty. Od roku 2005 se značí trasy i pro jezdce na koních. Značení provádí dobrovolníci a náklady jsou hrazeny od roku 1997 z odboru Cestovního ruchu Misnisterstva pro místní rozvoj ČR. Tyto dotace pokryjí tak 70% z celkových nákladů a proto přispívají i sponzoři. Naučné a cyklistické stezky zřizují a udržují i jiné organizace ochrany přírody.

Podle informací z KČT bylo na konci roku 2008 vyznačeno celkem 40782 km pěších tras.

Zdroje:

http://www.kct.cz/cms/turisticke-znaceni-kct 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistické_značení_v_Česku_a_na_Slovensku