Články

Historie turistických map

Česká republika se řadí mezi země s nejhustší a nejdokonalejší sítí turistického značení. První české trasy vyznačila Pohorská jednota Radhošť kolem roku 1884 v Beskydech v okolí Radhoště. Přesto bývá jako první značená trasa uváděna červená ze Štěchovic ke Svatojánským proudům, kterou vyznačil Klub českých turistů 11. května 1889 téměř rok po svém založení. Území je dnes zaplaveno štěchovickou přehradní nádrží ale každý rok se koná vzpomínkový pochod Svatojánské proudy. Začíná se ve Štěchovicích a končí v Měchenicích. Letos je pochod plánován na 27.4.2013.